Sabre
BWCFC Championships
April 22, 2007
St. Mary's College, Maryland

Pools, round no 2

  Pool no 1 V/M Indicator TS
BOUCHER Dane Umcp   3 V V V 3/4 7 18
DELGAIZO Rob Gwu V   V V V 4/4 16 20
DUGAN Kate Tufc 1 0   2 2 0/4 -15 5
FERNANDEZ Joao Sjcfu 2 0 V   V 2/4 -3 12
WIXON Ross Smc 3 1 V 3   1/4 -5 12

 

  Pool no 2 V/M Indicator TS
GRUNEWALD Calvin Umcp   V V 0 V 3/4 1 15
HARPER Jace Umcp 4   0 2 V 1/4 -7 11
SINCLAIR Oscar Smc 2 V   0 4 1/4 -4 11
WADDELL Chris Usna V V V   V 4/4 16 20
BENLISA Rachel Gwu 3 3 V 2   1/4 -6 13

 

  Pool no 3 V/M Indicator TS
DEATON Larissa Sjcfu   3 V 1 2 1/4 -7 11
HAWKINS John Smc V   V 4 1 2/4 1 15
PURR Mike Gwu 3 1   1 3 0/4 -12 8
GIUNIPERO Anthony Usna V V V   4 3/4 8 19
SPENCER Sean Umcp V V V V   4/4 10 20

 

  Pool no 4 V/M Indicator TS
MINORA John Tufc   2 V V 1 2/4 -3 13
WASHUTA Nate Umcp V   V V 3 3/4 8 18
BHOPALE Prateek Psufc 2 3   V V 2/4 -1 15
ANSELL Margaret Sjcfu 4 0 2   1 0/4 -13 7
KILCLINE Tom Usna V V 4 V   3/4 9 19

 
Document Engarde - 4/24/2007 5:05:24 PM