Epee
BWCFC Championships
April 22, 2007
St. Mary's College, Maryland

Pools, round no 2

  Pool no 1 V/M Indicator TS
KATZ Joel Usna   V V V V 4/4 13 20
SMYTHE Harry Umcp 0   4 3 V 1/4 -3 12
RADER Bill Smc 3 V   1 V 2/4 -3 14
HARGIS Pete Gwu 4 V V   V 3/4 8 19
SCHULER John Sjcfu 0 0 3 2   0/4 -15 5

 

  Pool no 2 V/M Indicator TS
SYDNEY Nitin Umcp   3 V V V V 4/5 9 23
RUSSO Peter Umcp V4   V V V V 5/5 19 24
BORCK Jeff Psufc 2 1   2 V V 2/5 -3 15
HARRIS Dan Gwu 3 0 V   4 1 1/5 -9 13
SEGAL Jacob Tufc 1 0 2 V   4 1/5 -12 12
PROVINS Cora Gcfc 4 1 1 V V   2/5 -4 16

 

  Pool no 3 V/M Indicator TS
ROM-JENSEN Byron Umcp   4 V V V V 4/5 12 24
ELDER Patrick Umcp V   V V V V 5/5 15 25
MEERKAMPER Shawn Gwu 1 2   V V 1 2/5 -6 14
KLEIN Sylvan Gcfc 4 1 2   V V 2/5 -2 17
DEBLANC Peter Tufc 2 1 3 3   V 1/5 -9 14
PASKEVICIUTE Egle Usna 0 2 V 1 3   1/5 -10 11

 

  Pool no 4 V/M Indicator TS
VARTANYAN Aram Umcp   V 2 V V V4 4/5 6 21
LEVINE Casey Umcp 3   2 V 0 2 1/5 -12 12
JULIUS Eric Usna V V   V 1 V 4/5 7 21
NICHOLLS Clare Smc 3 4 1   V V 2/5 -2 18
ADATTO Sam Gcfc 2 V V 2   V 3/5 7 19
JANKOWIAK Brad Psufc 2 V 4 3 1   1/5 -6 15

 

  Pool no 5 V/M Indicator TS
KLATZMAN Paul Umcp   V V V V V 5/5 15 25
SNIDER Paul Smc 3   3 3 V V 2/5 -2 19
GERSHON Andrew Psufc 1 V   V V V 4/5 5 21
IZBICKI Mike Usna 2 V 4   V 2 2/5 -3 18
MANDOUR-BRACKIN Yasmeen Gwu 2 2 1 3   V 1/5 -10 13
GAMBRILL Eddie Sjcfu 2 4 3 V 3   1/5 -5 17

 
Document Engarde - 4/24/2007 11:00:37 AM