Epee
BWCFC Championships
April 22, 2007
St. Mary's College, Maryland

Pools, round no 1

  Pool no 1 V/M Indicator TS
KLEIN Sylvan Gcfc   4 V 2 V 1 2/5 -3 17
MANDOUR-BRACKIN Yasmeen Gwu V   1 2 3 3 1/5 -9 14
SNIDER Paul Smc 4 V   1 V 3 2/5 1 18
KATZ Joel Usna V V V   V V 5/5 20 25
SEGAL Jacob Tufc 1 V4 1 0   4 1/5 -13 10
SMYTHE Harry Umcp V V V 0 V   4/5 4 20

 

  Pool no 2 V/M Indicator TS
PROVINS Cora Gcfc   3 0 0 V 1/4 -11 8
SCHULER John Sjcfu V   1 1 2 1/4 -9 9
ROM-JENSEN Byron Umcp V V   V V 4/4 15 20
PASKEVICIUTE Egle Usna V V 2   4 2/4 5 16
JANKOWIAK Brad Psufc 4 V 2 V   2/4 0 16

 

  Pool no 3 V/M Indicator TS
LEVINE Casey Umcp   1 V 0 3 2 1/5 -13 11
RUSSO Peter Umcp V   V V V V 5/5 20 25
BORCK Jeff Psufc 4 1   V V V 3/5 3 20
HARRIS Dan Gwu V 0 3   V V 3/5 0 18
GAMBRILL Eddie Sjcfu V 2 0 4   2 1/5 -10 13
ADATTO Sam Gcfc V 1 4 4 V   2/5 0 19

 

  Pool no 4 V/M Indicator TS
KLATZMAN Paul Umcp   3 V V V V 4/5 9 23
VARTANYAN Aram Umcp V   V V4 4 V 4/5 12 23
IZBICKI Mike Usna 4 1   V 3 V 2/5 1 18
MEERKAMPER Shawn Gwu 0 0 0   3 2 0/5 -19 5
NICHOLLS Clare Smc 2 V V V   V 4/5 3 22
DEBLANC Peter Tufc 3 2 2 V 4   1/5 -6 16

 

  Pool no 5 V/M Indicator TS
SYDNEY Nitin Umcp   0 V 3 4 V 2/5 -4 17
ELDER Patrick Umcp V   4 V V 1 3/5 6 20
GERSHON Andrew Psufc 4 V   V V V 4/5 11 24
RADER Bill Smc V 1 1   V 1 2/5 -7 13
JULIUS Eric Usna V 3 2 2   3 1/5 -9 15
HARGIS Pete Gwu 2 V 1 V V   3/5 3 18

 
Document Engarde - 4/24/2007 11:01:39 AM