BWCFC Championships

Sabre Individuals

UMCP - April 22, 2006

 

 

      Poules, round no 1

 

Poule no 1

V/M Indicator HS
COMALLI Dave   V V V 3 3/4 5 18
KILCLINE Tom 3   V V 3 2/4 2 16
PURR Mike 3 1   V 4 1/4 -2 13
ZAPISEK Greg 2 3 0   2 0/4 -13 7
MITCHELL Clarence V V V V   4/4 8 20

 

Poule no 2

V/M Indicator HS
BOSWORTH Josh   V 2 3 4 0 1/5 -8 14
DEATON Larissa 2   0 2 0 3 0/5 -18 7
ENGLISH James V V   V V 4 4/5 12 24
DAVIS Marshal V V 3   V V 4/5 9 23
ADOMOVICZ Laura V V 2 0   2 2/5 -5 14
POPOVENIUC Stefan V V V 4 V   4/5 10 24

 

Poule no 3

V/M Indicator HS
TIPPS Seth   2 0 V V 2/4 -6 12
DELGAIZO Rob V   V V V 4/4 14 20
HUYA-KOUADIO Fredia V 3   V V 3/4 12 18
SINCLAIR Oscar 4 0 1   2 0/4 -13 7
KAPLAN Helen 4 1 0 V   1/4 -7 10

 

Poule no 4

V/M Indicator HS
MURESAN Dan   V V V V V 5/5 16 25
SWAYNE Bj 4   4 V V V 3/5 10 23
ROSENTHAL-MIX Mike 2 V   3 V 3 2/5 -5 18
BUNOW Mimi 3 0 V   V V 3/5 2 18
DESAI Hetvi 0 0 4 0   V 1/5 -14 9
GRIFFING Steve 0 3 V 3 3   1/5 -9 14

 

Document Engarde - 4/23/2006 9:59:55 AM